Soroptimist International, Herning

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Stationsvej 3, 6920 Videbæk - CVR 34135851

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7620 konto 1087871).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til kvinder og piger i lokale, nationale og internationale projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05133