Solidaritet

12-10-2022

Kontaktoplysninger

Griffenfeldsgade 41, 2200 København N - CVR 32856934

Indsamlingsperiode

Fra den 13. oktober 2021 til den 12. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.solidaritet.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 372877) og kontooverførsel (Reg. 5361 konto 0266283).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter til transport, udstyr og ophold under klimatopmødet COP26 i Glasgow.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler eller at formålet ikke kan opfyldes, vil midlerne blive tilbagebetalt.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Solidaritets dækning af klimakrisen, herunder freelance journalistik.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04055