Soldatens Hus

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bülowsvej 44, 5. th., 1870 Frederiksberg C - CVR 36866233

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.soldatenshus.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.97255) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 11728138)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdes Soldatens Hus arrangementer der udbreder de positive historier om soldaters kompetencer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04565