Søndermarkens Idræts Udvalg

13-10-2022

Kontaktoplysninger

Søndermarksvej 67C, 7100 Vejle - CVR 41603488

Indsamlingsperiode

Fra den 14. oktober 2021 til den 13. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. siuvejle.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.900716 ) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 0013283060)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indretning i ny opført sportshal, opholdsområder, cafe og lign.  samt for udendørs aktivitetsanlæg i forbindelse med sportshallen - dvs. anlæg med motions- og idrætsmæssig relevans.                  

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03998