Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens - CVR 32251897

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrevaernsforening.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.430321) og kontooverførsel (Reg. 2450 Konto 3494505982)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrelægeregninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04377