Søndagskaffe Viborg

23-09-2022

Kontaktoplysninger

Rosenstien 23, 8800 Viborg - CVR 36291893

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2021 til den 23. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9255 Konto 0719516025)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Søndagskaffe Viborg arrangementer og drift af foreningen, som arrangere kaffeselskaber for ældre og ensomme i Viborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03960