Sølund Musik Festival

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg - CVR 11747086

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.solundfestivalen.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.281756) og kontooverførsel (Reg. 4387 Konto 12733135)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingshæmmede mennesker i Danmark, samt deres ledsagere. Midlerne skal give mulighed for kulturelt- og socialt samvær, samt økonomisk støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelse, institutioner med videre, hvis midler anvendes i almen velgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed, til fordel for en større kreds af mennesker.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04438