SMILfonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hjortekærsvej 99, 2800 Kongens Lyngby

Indsamlingsperiode

Fra den 1 januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.smilfonden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Foreningens formål som er at yde støtte til og arbejde for en bedre hverdag for børn i behandling på danske hospitaler samt for deres familier. Støtten kan eksempelvis ydes i form af arrangementer med underholdning, gaver og lignende bidrag, enten ved pengedonation eller donation af fysiske genstande til indretning af legerum, legepladser mv. Det er endvidere foreningens formål at drive oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende forholdene for børn i behandling på danske hospitaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2020, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00413