Skyggebørn

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Slotsgade 7, 9000 Aalborg, CVR nr. 38174886

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skyggeboern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 30523) og kontooverførsel (reg.nr.: 9280 kontonr.: 1940302346)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at lave gratis sorggrupper til børn og unge i Aalborg, Aarhus, København og Esbjerg.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opstart af flere grupper og eventuelt i nye byer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05456