Skovbørnehaven Livet ApS

08-09-2022

Kontaktoplysninger

Humlebæk Center 16, 3050 Humlebæk - CVR 41355379

Indsamlingsperiode

Fra den 9. september 2021 til den 8. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.livetsskov.dk), sociale medier, salg/auktion og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 811281) og kontooverførsel (Reg.7312 Konto 0001047481) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af to sheltre, et muldtoilet og en bålhytte i Kalvehave Kirkeskov.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til oplevelses- og undersøgelsesaktivitetskasser som etableres ved bålhytten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03891