Skoleliv i Nepal

14-06-2022

Kontaktoplysninger

Søndervangs Allé 40, 2500 Valby - CVR 32627889

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2021 til den 14. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skole-i-nepal.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 24385) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 3382657)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for stabilisering af livsgrundlaget for de fattigste mennesker i Devdaha municipality i det sydvestlige Nepal, herunder til fødevarehjælp, skolemad og uddannelsesstøtte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03702