SKJERN HÅNDBOLD

05-03-2022

Kontaktoplysninger

Bellisvej 1, 6900 Skjern - CVR 15944137

Indsamlingsperiode

Fra den 6. marts 2021 til den 5. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, nyhedsbreve og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 38690)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for medlemmerne af Skjern Håndbold da medlemmerne grundet Covid ikke kan mødes og udøve sporten.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til kick-starts af aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. september 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03338