Skanderborg kommune

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg - CVR 29189633

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger. (Nr.300559)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel anlæg af en byhave, Almas Intelligente Have, i Ry, på adressen Skanderborgvej 50.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift af byhaven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03872