Skanderborg Gymnasium

07-10-2022

Kontaktoplysninger

Højvangens Torv 6, 8660 Skanderborg - CVR 29546355.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. september 2022 til den 7. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 51391) og kontooverførsel (Reg. 3675 konto 11163688).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for frivilligt arbejde med børn på Filippinerne. Herunder styrkelse af elevernes engagement i sociale problemstillinger, hvor de arbejder innovativt og kreativt.

Indsamlingsområde

Skanderborg Kommune samt Århus Kommune

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05269