sjovepenge.dk

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Jernbanevej 111, 8600 Silkeborg - CVR 42085480

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sjovepenge.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5347 Konto 0251176)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplevelser til udsatte, syge og handicappede børn, i henhold til sjovepenge.dk's vedtægter som kan ses på sjovepenge.dk.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet overgå til broen-danmark.dk iht. vedtægterne for sjovepenge.dk

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04183