Sjældne Diagnoser

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 20514892

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sjaeldnediagnoser.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5324 Konto 0246922)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Sjældne Diagnosers arbejde for bedre vilkår for sjældne borgere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04503