Sisterpower International

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Holsteinsgade 45, 4. th., 2100 København Ø - CVR 41529067

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.2877 Konto 6299393966)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til udviklingen af SisterPowers pilotprojekt i Indien i samarbejdet med en indiske NGO Maher - pilotprojektets formål er at skabe retssikkerhed, fysisk, følelsesmæssig, økonomis, social og religiøs sikkerhed for udsatte kvinder og piger, som er i høj risiko for voldelige, krænkende, ydmygende, undertrykkende og andre fysisk og følelsesmæssige skadelige handlinger samt at bringe disse erfaringer videre ud i verden til at skabe en bevægelse af kvinder, som støtter kvinder. Pilotprojektet omhandler blandt andet udviklingen af et behandlingscenter kaldet et "Sisterhood", hvor de tilknyttede kvinder gennemgår et 7 trins empowerment program udviklet til formålet og til at skabe et mere sikkert liv med flere muligheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04514