Sisterpower International

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Holsteinsgade 45, 4. th., 2100 København Ø - CVR 41529067.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (sisterpower.org), online indsamlingsplatform (causematch.com, Gofundeme.dk, boomerang.dk, betternow.org, giveindia.com, rally.com, ketto.com), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 132143) og kontooverførsel (Reg. 2877 konto 6299393966).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingen af SisterPowers pilotprojekt i Indien i samarbejdet med den indiske NGO Maher.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03382