Sigrid Fonden

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Kringsvej 12, 6000 Kolding - CVR 39328690

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sigridfonden.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.82006, 82062, 82490) og kontooverførsel (Reg.5353 Konto 0243142)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ønsker fra landets hospitaler. Alle ønsker som gør livet sjovere for indlagte børn og deres søskende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03443