S/I Street Care

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Drejervej 13, 2400 København NV - CVR 41634642

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.treetcare.dk), online indsamlingsplatform, nyhedsbreve, takke breve, postkort, flyers, uddeling af nyhedsblad i kirker, sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 Konto 13091528)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og hjælpe socialt udsatte. Herunder, mentor og besidder støtte, drift af værested, fællesspisninger, aktiviteter og ture, rådgivning vedr. behandling, hjemløshed og andre problemstillinger der hjælper de socialt udsatte.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til aktiviteter, løn til daglig leder samt udvikling af arbejdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03976