S/I Min Ven Katten Hobro

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gyden 1, 8990 Fårup - CVR 36646748

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.minvenkattenhobro.dk, www.minvenkatten.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.89786) og kontooverførsel (Reg.3409 Konto 11665101)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrelægeregninger til herreløse katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04547