S/I Gram Højskole

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Slotsvej 19, 6510 Gram - CVR 41613998

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gramhojskole.dk), sociale medier (Facebook), postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 23238322, 948771)  og kontooverførsel (Reg. 7687 Konto 0000421154)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering, indretning og udsmykning af Gram Højskoles bygninger og arealer

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03324