ShelterBox Danmark

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Vangebovej 41, 2840 Holte - CVR 33552963

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.shelterbox.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 90603) og kontooverførsel (Reg. 2413 Konto 6274713982)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til ofre for (natur) katastrofer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03659