S/he Denmark

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Webersgade 17, st. th., 2100 København Ø - CVR 40234705

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.shedanmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.669682) og kontooverførsel (Reg.5301 Konto 0280015)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolepiger i Uganda, herunder til bind/tamponer samt undervisningsmateriale til skolepigerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04494