Shamrock Love

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nydamsvej 4, 3751 Østermarie - CVR 35624473

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.29933) og kontooverførsel (Reg.5501 Konto 6898938296)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhed, herunder til Danske Hospitalsklovne, CCAFO (Cambodia) og Laura Lynn Children's Hospice (lrland).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04545