Servicehundeforeningen

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Østre Parkvej 2N, 4100 Ringsted - CVR-nr. 35552472

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. Servicehundeforeningen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 70145556) og kontooverførsel (Reg. 2520 konto 4399797581).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opfølgningsbesøg og fælles træning hos servicehundebrugere, træning mellem bruger og hund samt undervisning af foderværter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til visuelt undervisningsmateriale til servicehundebrugere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03347