Selskab for Bibelsk Arkæologi

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kanehaven 21, 8240 Risskov

www.bibelskarkaeologi.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bibelskarkaeologi.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for selskabets formål:

  1. at formidle viden om Bibelen og bibelsk arkæologi til ikke-fagfolk i Danmark og Skandinavien, især ved udsendelse af et blad til selskabets medlemmer, ved arrangering af kurser, symposier m.v. og ved formidling af bibelsk arkæologisk stof i massemedierne.
  2. at støtte bibel-arkæologisk forskning i Israel og dets nabolande ved vejledning af studerende og andre interesserede, der ønsker at deltage i sådanne arkæologiske projekter

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00466