Saralystfonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg - CVR 34766371.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.saralystfonden.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion. 
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2316 konto 6277891334).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af økonomisk støtte til børn og unge i økonomiske vanskeligt stillede familier i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04920