Sankt Vincent grupperne

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sortemosen 60, 3450 Allerød

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vincentgrupperne.dk) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Sankt Vincent grupperne vedtægts bestemte formål, som er:

-At støtte humanitært hjælpearbejde til fordel for fattige, primært i udviklingslande.

-At informere gavegiverne om de aktuelle projekter, så gavegiverne får større indsigt i levevilkårene for de mennesker organisationen vælger at støtte.

-At sikre kontinuiteten i organisationens arbejde ved at udbygge og vedligeholde dens kontaktnet på modtagersiden i udviklingslandene samt på gavegiversiden i Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00502