Sanduko, Forening for Internationalt Waldorfpædagogisk Hjælpearbejde

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Ibækvej 202, 7100 Vejle - CVR 37593893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sanduko.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 622422) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1502717)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling og drift af Rudolf Steiner skoler i Afrika. Herunder skolepenge for underprivilegerede børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03441