Sammen Om Kattene i Kaldred

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Eskebjergvej 81, 4593 Eskebjerg - CVR 39983982

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 501049) og kontooverførsel (Reg. 5367 Konto 0247140)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at nedbringe antallet af vildtlevende og syge katte i Kaldred. Dette gøres gennem indfangning, testning, øremærkning og neutralisering inden genudsætning til foderværter eller om-placering samt indkøb af kattemad, kamera, batterier til kameraer og udstyr til fælder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03263