Sammen for Ukraine (Røde Kors)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø - CVR 20700211

Indsamlingsperiode

Fra den 3. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sammenforukraine.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 405042 og SMS Hjælp til 1234)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælpearbejdet i forbindelse med krigen i Ukraine. Fællesindsamling blandt organisationer, der lever op til DR’s akutretningslinjer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04693