Salsabil

08-07-2022

Kontaktoplysninger

Kappelvænget 6C, 8210 Aarhus V - CVR 34506272.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. april 2022 til den 8. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform (LaunchGood, GoFundMe), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 424383) og kontooverførsel (reg. 9395, konto 0018791196).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at indsamle midler til forenings aktiviteter og inventar.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04873