Særimner

01-09-2022

Kontaktoplysninger

Birkum Bygade 20, st., 5220 Odense SØ - CVR 42477435.

Indsamlingsperiode

Fra den 18. september 2021 til den 1. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 61303060 og  Nr. 51902191) og kontooverførsel (Reg. 9860 konto 535311).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af en ny friskole i Odense, Gro Waldorfskole Odense.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03957.