Rude Skov MTB Spor

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Kastanievej 4, 2840 Holte - CVR.nr.: 34391394

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og skiltning i Rude Skov.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 45822).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle formål, herunder materialer til at bygge MTB sporet i Rude Skov, værktøj til arbejdet, forplejning til de frivillige sporbyggere og generel drift af foreningen. Derudover kan der om muligt bruges af de indsamlede midler til uddannelse af foreningens medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05592