Rude Skov MTB Spor

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Kastanievej 4, 2840 Holte - CVR 34391394

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) samt ved skiltning i Rude Skov.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.45822)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle formål, herunder materialer til at bygge MTB sporet i Rude Skov, værktøj til arbejdet, forplejning til de frivillige sporbyggere og generel drift af foreningen.
Derudover kan der om muligt bruges af de indsamlede midler til uddannelse af foreningens medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04360