Rude Bike Park

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Fyrrebakken 7, 3460 Birkerød - CVR 42324736

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og opslag på banen.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 0013241902) og mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 757300).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for materialer og værkstøj til drift og vedligehold af Rude Bike Park samt betaling af leje til Naturstyrelse og omkostninger til drift af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03664