Roskilde Kulturforening

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Allehelgensgade 11B, 4000 Roskilde

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.roskf.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Roskilde Kulturforenings afvikling af gæld samt vedtægtsbestemte formål:

  1. At varetage på medlemmernes religiøse, undervisningsmæssige, sproglige, sociale og kulturelle interesser.
  2. Arrangere og iværksætte interessegrupper for medlemmerne.
  3. Arrangere sociale og kulturelle aktiviteter.
  4. Forbedre integration af forskellige kultur baggrund.
  5. Arrangere forskellige idrætsaktiviteter.
  6. Foreningen tilstræber og samarbejder med andre foreninger og det offentlige i Danmark.
  7. Foreningen afholder sig fra aktiv parti og politik.
  8. Foreningen er åben for alle.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00493