Rohingya Aid (Charity Sharing)

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Gl Landevej 54, 7100 Vejle - CVR 37830046

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul www.rohingyaaid.org), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.91451, 525758) og kontooverførsel (Reg.5398 Konto 0000248870)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fordrevne Rohingya flygtninge fra Myanmar, som befinder sig i henholdsvis Myanmar og i verdens største flygtningelejr i Bangladesh.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til en skole for Rohingya børn, uddannelse og hjælp til flygtninge i nød.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til bebyggelse af flere skoler.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til udviklingsarbejde i Myanmar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03653