Røde Sol - Danmark

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Lindved Møllevej 21, 5260 Odense S - CVR 35367039

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.577773, 33012) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 00129332375, Reg.9570 konto 0011522963) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Røde Sol – Danmark (Rojasor).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04229