Røde Kors (2020-2022)

02-10-2022

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø - www.rodekors.dk - 20700211

Indsamlingsperiode

4. oktober 2020
3. oktober 2021
2. oktober 2022

Indsamlingsmåde

3-årig hus- og gadeindsamling

Indsamlingens formål

Indsamlingens formål er at støtte Røde Kors’ hjælpearbejde til fordel for udsatte mennesker i Danmark og rundt omkring i verden samt ofre for konflikter og naturkatastrofer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab for 2020 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. april 2021.
Regnskab for 2021 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. april 2022.
Regnskab for 2021 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 18-710-00022