Røde Kors

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø - CVR 20700211

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.1212, 333867) og kontooverførsel (Reg.4180 Konto 22227777)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for gennemførelse af de deltagende organisationers humanitære arbejde. Projekterne vil være beskrevet på www.danmarksindsamling.dk fra 1. januar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03961