Rød-Grøn Ungdom - RGU

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Wesselsgade 2, st., 2200 København N - CVR 41142707

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. rgungdom.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.532311) og kontooverførsel (Reg.5301 Konto  0286684)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af organisationen Rød-Grøn Ungdom - RGU, jf. udgifter angivet i senest vedtagne budget, herunder udgifter der holdes ifm. aktiviteter beskrevet i senest vedtagne strategi og arbejdsplan. Alt som vedtaget på seneste generalforsamling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04571