Rock for hjemløse Ballerup

23-10-2022

Kontaktoplysninger

Bygvænget 2, st. tv., 2750 Ballerup - CVR 42132640.

Indsamlingsperiode

Fra den 22. oktober 2022 til den 23. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 700790).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til hjemløse og socialt udsatte.

Indsamlingsområde

Ballerup.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05208.