Retten Til Liv

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Grejsdalsvej 430, 7100 Vejle - CVR 17859994

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.abortlinjen.dk), sociale medier og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.86916, 102093, 260780, 395965) og kontooverførsel (Reg.7625 Konto 1359220, Reg.9570 Konto 11802257, Reg.7612 konto2166697)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens daglige drift, herunder løbende aktioner og aktiviteter samt administration og ansættelser hertil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04314