Researchkollektivet Redox

22-09-2022

Kontaktoplysninger

Nørre Allé 7, 2200 København N - CVR 34766959

Indsamlingsperiode

Fra den 23. september 2021 til den 22. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.redox.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.80905) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 0001155573)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af redox.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04197