Rent Havmiljø Nu

06-12-2022

Kontaktoplysninger

Agersøgårdsvej 8, 4244 Agersø - CVR 41781246

Indsamlingsperiode

Fra den 7. december 2021 til den 6. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.renthavmiljo.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.916542) og kontooverførsel (Reg.6150 Konto 262839)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at stoppe import af udenlandsk spildevand og i den forbindelse at tilvejebringe midler til at foretage og finansiere undersøgelser af havmiljøet i overensstemmelse med det vedtægtsbestemte §2 formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04188