Refugees Welcome

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Valhøjvej 12E, 2500 Valby - CVR 30774337

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. refugeeswelcome.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.33942) og kontooverførsel (Reg.5023 Konto 1196333)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Humanitær støtte og økonomisk støtte til asylansøgere og flygtninge, bl.a. gennem tilvejebringelse af fornøden juridisk bistand både i asylfasen og under integrationen. Endvidere I form af oplysningsarbejde, både henvendt tit asylansøgere flygtninge og andre personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04170