Refugee Bicycle Club

24-06-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 178, 2. tv., 1800 Frederiksberg C - CVR 43289152.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved samt via hjemmeside/donationsmodul (refugeebicycleclub.com) og sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn). 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 55218837).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for penge til reservedele, levering af dele (slanger, bremser, cykeldæk, især nye kæder), finansiering af sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05026