RÅRUP HALLEN

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Kirkedalsvej 53, 7130 Juelsminde - CVR 49014813

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.300826) og kontooverførsel (Reg.7140 Konto 0001496634)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for revitalisering af Råruphallen.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04237